Dobra jakość życia na Górnych Łużycach

Dobra jakość życia na Górnych Łużycach

Górne Łużyce w okresie transformacji

»WIR! – sojusz Lausitz – Life & Technology – razem na rzecz silnego i dynamicznego regionu«

Oczy Leonie Liemich błyszczą na dźwięk takich słów inżynieria procesowa, technologia powierzchni i wydajność produkcji. Słowa te padają w związku z drukarką 3D, która od listopada będzie znajdować się w Zitttauer Mandau-Höfen i będzie wykorzystywana do badań nad nowymi rozwiązaniami obróbki metali. Jest to jeden z największych projektów, którym kieruje Leonie Liemich. Politolog Europy Środkowej i Wschodniej jest koordynatorem projektu w sojuszu "Lausitz - Life & Technology", finansowanym przez BMBF w ramach programu "WIR! - Zmiany poprzez innowacje w regionie" i ma siedzibę w Hochschule Zittau/Görlitz.

Celem projektu jest wynalezienie i dalszy rozwój innowacji w zakresie zagadnień społecznych i technicznych. Za pomocą drukarki 3D mają być prowadzone badania nad tym, jak wyrównać powierzchnie wytwarzanych za jej pomocą produktów, a tym samym zaoszczędzić pracę w późniejszym procesie produkcji.

Projekt, który został uruchomiony wspólnie przez Fraunhofer IWU, Hochschule Zittau/Görlitz, ULT AG Umwelt-Lufttechnik i powiat Görlitz, koncentruje się na innowacjach w zakresie zagadnień społecznych i technicznych. Na ten cel przewidziano budżet w wysokości 6,7 mln euro. Faza realizacji rozpoczęła się już w 2019 r. Dofinansowane projekty mają na celu przyspieszenie rozwoju Górnych Łużyc, które uważane są za region słaby strukturalnie.

Leonie Liemich
Leonie Liemich ist Politikwissenschaftlerin für Mittel- und Osteuropa ist Projektkoordinatorin im Bündnis „Lausitz - Life & Technology“.

"W ramach procesu transformacji po zjednoczeniu ostały się tu przede wszystkim małe i średnie firmy, dużych zakładów jest niewiele", wyjaśnia Leonie Liemich. Te, które zostały, pełnią w większości przypadków rolę warsztatu, co oznacza, że zysk płynie do centrali firmy, znajdującej się gdzie indziej.Aby pieniądze pozostały w regionie, należy za ich pomocą opracować innowacyjne produkty. Jest to szczególnie ważne ze względu na zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w 2038 roku. Jeśli lokalne przedsiębiorstwa same będą rozwijać produkty i budować z nich kluczowe kompetencje, to również w przyszłości będzie tu miało tworzenie wartości dodanej.

Jednak sam postęp techniczny nie wystarczy, aby napędzić rozwój gospodarczy regionu. Dlatego też projekt zawiera również elementy społeczne, takie jak wprowadzenie elastycznych modeli pracy, dokształcanie i tworzenie przyjaznych dla rodzin warunków pracy i życia. Ma to na celu zachęcenie wykwalifikowanych pracowników, których tu brakuje, do przeniesienia się na Górne Łużyce. Projekt zwraca się szczególnie do osób, które opuściły Górne Łużyce w poszukiwaniu pracy i animuje je do powrotu w rodzinne strony.

Zdaniem Leonie Liemich osiągnięcie celów zarówno społecznych, jak i technologicznych wymaga interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy firmami, administracją, sektorem badawczo-rozwojowym i przemysłami twórczymi. Dlatego też w swojej pracy skupia się ona również na nawiązywaniu kontaktów z ludźmi mającymi innowacyjne pomysły.

Nie bez powodu drukarka 3D ma zostać zainstalowana w Mandau-Höfe. Ta konkretna lokalizacja powinna również sprawić, że projekty "Lausitz - Life & Technology" będą widoczne dla świata zewnętrznego, co w przypadkach badań naukowych jest rzadkością.

"Jest tu tak wielu fascynujących ludzi, którzy są zaangażowani. Zauważalny jest również wpływ inicjatyw, które chcą coś zmienić w regionie" - opisuje swoje wrażenia z pobytu w Zittau Leonie Liemich. "Widzę w tym duży potencjał do realizacji naszych celów".