Kreativní budoucnost Lužice: Inovace spojující život a technologii

Kreativní budoucnost Lužice: Inovace spojující život a technologii

Horní Lužice v proměnách

»Vstupte do světa inovace a technologického pokroku v Horní Lužici! Leonie Liemich, politoložka pro střední a východní Evropu, se chopila ambiciózního projektu "Lausitz - Life+Technology / Lužice – život+Technologie", který má za cíl vytvořit nové postupy pro kovoobráběcí průmysl pomocí 3D tiskárny. Projekt se zaměřuje na spolupráci mezi firmami, výzkumem, vývojem a kreativním průmyslem a zároveň podporuje sociální aspekty, jako je vytváření pracovních a životních podmínek vstřícných k rodině. Připojte se k této významné iniciativě a sledujte, jak Horní Lužice kráčí směrem k inovacím a prosperitě.«

„Lausitz - Life & Technology / Lužice – život& Technologie “, která je podpořena BMBF v rámci programu „My! - Změna prostřednictvím inovací v regionu.“ a má své sídlo na Vysoké škole v Zittau / Görlitz. Cílem projektu je nalézt a rozvíjet inovativní přístupy v sociální a technické oblasti. S pomocí 3D tiskárny by se měl například provádět výzkum, jak udělat hladší povrchy na produktech na ní vyráběných, jak tím ušetřit pracovní kroky v následném výrobním procesu.

Projekt, který společně zahájli: Fraunhofer IWU, Vysoká škola Zittau / Görlitz, ULT AG Životní prostředí – letecká technika a okres Görlitz, se zaměřuje na inovativní přístupy v sociální a technické oblasti. Je k tomu k dispozici rozpočet 6,7 milionu eur. Realizační fáze začala již v roce 2019. Podporované projekty mají přispět k rozvoji Horní Lužice, která je považována za strukturálně slabý region.

„V souvislosti s transformačním procesem po pádu Berlínské zdi jsou zde především malé a střední firmy, ale jen pár velkých společností,“ vysvětluje Leonie Liemich. Ve většině případů fungují jako prodloužený dílenský stůl. To znamená, že zisk plyne do sídla společnosti. Aby zůstaly peníze v regionu, mělo by se jim pomoci, aby byly v kondici vyvíjet inovativní produkty. To je obzvláště nutné s ohledem na postupný odchod od využití uhlí v roce 2038. Pokud si zdejší firmy samy vyvinou produkty a vybudují si na nich klíčové kompetence, bude zde do budoucna docházet i k tvorbě hodnot.

Leonie Liemich
Leonie Liemich je politoložka pro střední a východní Evropu a koordinátorka projektu aliance "Lausitz - Life & Technology".
popisuje Leonie Liemich svůj dojem ze Žitavy. „A to vidím jako velký potenciál při realizaci našich cílů.“