Dla Ciebie, Ukraino

| Fundacja Pamięć, Edukacja,...

Ideą przewodnią tego spotkania jest pokazanie wsparcia i szacunku Polaków dla Ukrainy pogrążonej w okrutnej wojnie, prowadzonej przeciwko niej przez Rosję.

Tysiące obywateli Ukrainy zginęło w walkach na froncie lub pod gruzami własnych domów. Ludzie potracili dobytek swojego życia bądź pokoleń, dzieci zostały sierotami, a żony i matki utraciły swoich mężów i synów. Miliony ludzi, głównie kobiet i dzieci znalazły się poza granicami kraju, skazanych na trudne, emigranckie warunki nowego życia.

Polacy wykazali ogromną wolę pomocy, do Polski wjechało ok. 3 mln uchodźców, setki tysięcy kobiet przyjęto do rodzin. Rząd Polski uruchomił środki konieczne do zapewnienia egzystencji uchodźcom wojennym.

Również tutaj, w Zgorzelcu, zorganizowano pomoc – udostępniono miejsca zamieszkania, uruchomiono ze środków prywatnych i samorządowych wsparcie logistyczne i finansowe.

Wojna trwa, wszyscy śledzimy z zapartym tchem jej przebieg i katastrofę społeczną, która ona ze sobą niesie. Z całego serca życzymy Ukrainie zwycięstwa, a jej obywatelom powrotu do domu.

Teraz Ukraińcy są wśród nas, język ukraiński słyszymy na co dzień na ulicach, w tramwajach, autobusach i pociągach. Nikogo nie dziwi kelnerka ze Lwowa bądź ukraińska pracownica w polskim przedszkolu. Jednak obrazy zniszczeń i śmierci nie pozwalają na spokojną radość współistnienia.

Music Theatre and Literature
Aktualisiert am 04.06.24, 14:38 o 'clock
More