Future is now

Future is now

Górne Łużyce w okresie transformacji

»Bogatynia, niewielkie maisto położone w niezwykle ciekawym miejscu – na styku 3 granic polskiej, czeskiej i niemieckiej. Granice gminy to również granice państwa a najbliżsi sąsiedzi to ci z pobliskiego Frydlantu czy Zittau. Za sprawą kompleksu „Turów” znajdującego się w obrębie gminy, Bogatynia jest na ustach całego świata. Oczy Europy i UE skierowane były właśnie na to miejsce za sprawą konfliktu polsko – czeskiego dotyczącego wydobycia węgla w pobliskiej kopalni i skargi Czechów na brak wody spowodowany wydobyciem.«