Future is now

Future is now

Horní Lužice v proměnách

»Bogatynia, městečko ležící na mimořádně zajímavém místě – v Trojzemí na polských, českých a německých hranicích. Hranice obce jsou zároveň státními hranicemi a nejbližšími sousedy jsou nedaleký Frýdlant a Žitava. Díky komplexu Turów, který se nachází na území obce, je Bogatynia stálým tématem rozhovorů. V souvislosti s polsko-českým konfliktem o těžbu uhlí v nedalekém dole a stížnostem české strany na nedostatek vody způsobený těžbou, se zraky celé Evropy i EU upíraly na Bogatynii.«