Lužice v proměnách: Cesta k udržitelné budoucnosti

Lužice v proměnách: Cesta k udržitelné budoucnosti

Horní Lužice v proměnách

»Zajímá vás, jak vypadá život a budoucnost v Lužici po skončení těžby hnědého uhlí? Kniha "My už to děláme - Lužice v proměnách" vám představí patnáct jedinečných příběhů lidí žijících v tomto regionu. Odlišné zkušenosti, názory a přístupy, ale jedna společná otázka: Kam směřuje Lužice po strukturální změně? Zatímco 17 miliard eur je k dispozici na řešení následků, klíčovou otázkou je, jak zajistit účast občanů a podpořit nové inovativní projekty. Přijďte se inspirovat, zapojte se do dialogu a společně proměňujme Lužici pro budoucnost.«

„My už to děláme - Lužice v proměnách“ (Wir machen das schon – Lausitz im Wandel) prezentuje patnáct lidí, kteří v Lužici žijí, pracují a angažují se. Mluví zde o svých zkušenostech, prostoru kde žijí, svých projektech a o tom, co by si přáli pro Lužici po strukturální změně. Jsou to velmi odlišné příběhy ze Saska a Braniborska, z Dolní a Horní Lužice, od mužů a žen, od místních, od těch kdo se vrátili i od nově příchozích. Přes odlišnost zkušeností, názorů a přístupů respondentů je zde jedna společná otázka: Kam směřuje Lužice po ukončení těžby hnědého uhlí, což povede nejen k ekonomickým, ale také k sociálním a společenským změnám?

Je to nakonec něco, s čím máme v Lužici zkušenosti, nejde o první strukturální změnu. Velký rozdíl oproti hospodářskému a sociálnímu přelomu po letech 1989/90 spočívá v tom, že tentokrát by se mohlo skutečně jednat o změnu, na kterou zbývá čas a pro kterou je k dispozici 17 miliard eur na řešení jejich následků. Proto je také čas a prostor pro otázky: Jak chceme žít za dvacet let? Jak je možné zapojit lidi, kteří se chtějí podílet na strukturálních změnách? Jak využít peníze na podporu nových a inovativních nápadů a projektů? Jak zajistit, aby zde měly perspektivu i naše děti a zůstaly v Lužici?

Kniha, která byla vytvořena v rámci projektu „Sociální strukturální změny a poradenství v oblasti politiky v Lužici“ (Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz) v „Institutu pro výzkum transformativní udržitelnosti v Postupimi“, by chtěla dát podnět k diskusi o podobných otázkách. Knihu jsme vzali jako podmět promluvit si s Franziskou Schubert. Franziska Schubert je členkou parlamentní skupiny Bündnis90 / Die Grüne v Görlitz a Saského zemského parlamentu a městské rady v Ebersbachu / Neugersdorfu, kde žije. Narodila se v Löbau, studovala v Osnabrücku a Budapešti, a před návratem do Horní Lužice se věnovala výzkumu rozvoje příhraničních regionů, měst a regionálnímu rozvoji a řešení demografických změn ve východním Německu a východní Evropě na univerzitě v Drážďanech.

Franziska Schubert je jednou z osob prezentovaných v knize a zasazuje se o větší účast občanů v procesu strukturálních změn. Mluvili jsme o tom, jak toho lze dosáhnout a jaké výzvy vidí v Horní Lužici.

2019 Franziska Schubert von Matthias Gahmann 300dpi
Franziska Schubert (Foto: Matthias Gahmann)
„University for Future - Univerzitu pro budoucnost“, kterou v současné době rozvíjíme s Vysokou školou Zittau / Görlitz, jejímž cílem je mladé lidi, kteří zde studují, zde také zakořenit. A nominace Zittau na“ Evropské město kultury“ ukázala, že je možné lidi z regionu nadchnout pro společný cíl i vize. Stále však platí, že se musíte neustále ospravedlňovat, pokud jste pro něco - pro zdravé prostředí, pro otevřenou společnost. Ti, kdo jsou proti všemu, se ospravedlňovat nemusí. Takhle zde vypadá mainstreamová politika. Ještě stále jsou často chráněni a podporováni ti, kteří nejednají v souladu se společným blahem. Přičemž jde přeci o to, aby bylo možné diskutovat o tom, jak zde chceme v budoucnu společně žít. A téma společného dobra a společenství je přitom zásadní. Také pro současné, otevřené chápání domoviny.

Další příklady a přístupy, jak je tohoto možné dosáhnout, lze najít v knize. „My už to děláme - Lužice v proměnách”, která vyšla v únoru 2021 v nakladatelství „ Verlag CH. Links“ a kterou lze mimo jiné objednat v Online-Shop der Buchhandlung Buchkrone in Zittau