Missing Live!

Liebe Kulturfreundinnen und Kulturfreunde,

uns allen fehlen die Live-Auftritte vor und auf den Bühnen der Dreiländerregion. Gemeinsam mit „Kommen und Gehen“ – Das Sechsstädtebundfestival!, möchten wir euch kulturelle Beiträge vorstellen und damit Freude und Gemeinschaft initiieren. Dazu teilen wir gern mit euch unsere Blicke in die Wohnzimmer und auf die improvisierten Bühnen der Künstler und Künstlerinnen.

Und wir freuen uns auf weitere Beiträge von euch – musikalisch, schauspielerisch, malerisch, filmisch. Sendet uns bitte eure Beiträge oder Links. Wir veröffentlichen eure Darbietungen gemeinsam mit kurzen Botschaften und vernetzen so Kulturangebote der Region – auf Tschechisch, Deutsch und Polnisch.

Darüber hinaus richten wir ein Spendenkonto ein. Aus Solidarität mit den Künstlerinnen und Künstlern erbitten wir eure Unterstützung. Es existiert kein Ticketverkauf, aber die Honorierung der künstlerischen Arbeit erfolgt auf Spendenbasis.

Entdeckt mit uns gemeinsam ab 24. April 2020, 19 Uhr die kulturellen Perlen der Dreiländerregion auf www.3mag.eu/missinglive/

Bleibt gesund und bis bald

Hans, Juliane, Sven und Thomas

Milí přátelé kultury,

nám všech chybí živá vystoupení před a na podiích v regionu Trojzemí. Společně s „Come and Go“ – Festivalem šestiměstí! bychom vám rádi představili kulturní příspěvky, a tak zprostředkovali radost a sounáležitost. Rádi s vámi budeme sdílet naše pohledy do obývacích pokojů a na improvizované scény umělců.

Těšíme se na příspěvky od vás – hudební, herecké, malířské, filmové. Zašlete nám prosím vaše příspěvky nebo odkazy. My pak zveřejníme vaše představení společně s krátkými zprávami, a tak propojujeme kulturní nabídky v regionu – v češtině, němčině a polštině.

Nadto jsme také založili darovací účet. Ze solidarity s umělci vás žádáme o vaši podporu. Neexistuje žádný prodej vstupenek, ale ocenění uměleckého díla probíhá prostřednictvím tohoto daru.

Objevte s námi na www.3mag.eu/missinglive/ od 24. dubna 2020, 19:00 kulturní skvosty Trojzemí

Zůstaňte zdraví a brzy na viděnou

Hans, Juliane, Sven a Thomas

Drodzy miłośnicy kultury,

wszyscy tęsknimy za występami artystów na żywo w naszym regionie, zarówno ci, którzy stoją przed sceną jak i ci, którzy na niej występują. Wspólnie z “Kommen und Gehen” – Das Sechsstädtebundfestival! („Przyjść i odejść” – Festiwal Związku Sześciu Miast ) chcielibyśmy zaprezentować Państwu naszą kulturalną twórczość, a tym samym zainicjować radość i poczucie wspólnoty. Chcemy podzielić się z Państwem tym, co się dzieje aktualnie w salonach artystów oraz na  improwizowanych przez nich scenach.

Będziemy się cieszyć na wiadomości od Was – muzyczne, aktorskie, malarskie czy filmowe. Prosimy o przesłanie nam swoich informacji lub linki. Opublikujemy Państwa spektakle wraz z krótkimi wiadomościami i w ten sposób połączymy ze sobą ofertę kulturalną regionu – w języku czeskim, niemieckim i polskim.

Założymy też konto darczyńców. Z poczucia  solidarności z artystami prosimy Pańswa o wsparcie. Nie jest możliwa sprzedaż biletów, a wynagrodzenie za pracę artystyczną będzie oparte na darowiznach.

Odkryjcie wspólnie z nami od 24 kwietnia 2020 r., o godz. 19, kulturalne perełki na Trójstyku Trzech Krajów: www.3mag.eu/missinglive/

Pozostancie w zdrowiu i do zobaczenia wkrótce

Hans, Juliane, Sven und Thomas

Missing Live - Kino Special

Missing Live - Kino Special

Missing Live - Kino Special

16.05.2020 | 18:00

Forest Roots Podcast - Missing Live

Forest Roots Podcast - Missing Live

Forest Roots Podcast - Missing Live

3. Mai 2020 | 12:00

Emil Zittau // #bemyquarantine Soli-Shop

Emil Zittau // #bemyquarantine Soli-Shop

Emil Zittau // #bemyquarantine Soli-Shop

30.04.2020 | 15:00

Missing Live Music Special - OMG Schubert

Missing Live Music Special - OMG Schubert

Missing Live Music Special - OMG Schubert

1.05.2020 | 18:00

Culture in Troubled Times with Hans Narva

Culture in Troubled Times with Hans Narva

Culture in Troubled Times with Hans Narva

24.04.2020 | 19:00

Missing Live - Kultur in Zeiten wie diesen

Missing Live - Kulturní život v dobách, jako jsou tyto

Missing Live - Życie kulturalne w tych czasach

14.04. | 13:00

D
CZ
PL