Die Kulturherzstaffel.

Kultovní srdcové relé.

Kultowy przekaźnik serca.

Die Kulturherzstaffel zieht zwischen Mitte März und dem 26. Mai durch Zittaus Gemeinden und erklärt die Kultur zum Allgemeingut. Frei nach dem Motto "Kultur ist, was Gemeinschaft schafft".

Kulturherzstaffel cestuje mezi polovinou března a 26. května prostřednictvím komunit Zittau a prohlašuje, že kultura je společným majetkem. V souladu s mottem "Kultura je to, co vytváří komunitu".

Kulturherzstaffel podróżuje od połowy marca do 26 maja przez społeczności Żytawy i deklaruje kulturę jako wspólną własność. Zgodnie z mottem "Kultura jest tym, co tworzy społeczność".

März

Březen

Marzec

16.03.

schönfisch bei Schmuckdesign Baldauf

schönfisch v uměleckém klenotnictví Baldauf

schönfisch przy Schmuckdesign Baldauf

16.03.

Rückblick 1. Etappe

přezkoumání 1. etapa

przegląd 1. etap

22.03. 15:00

Kindergarten Schlegel

mateřská škola Schlegel

przedszkole Schlegel

30.03. 10:30

Engemanns | Hirschfelde

Engemanns | Hirschfelde

Engemann´s | Hirschfelde

April

Duben

Kwiecień

Mai

Květen

Maj

D
CZ
PL