3mag war im Gespräch mit dem Journalisten Mariusz Klonowski und Mirosław Fiedorowicz, Oberst der Polnischen Armee a.D., ehemaliger Bürgermeister der Stadt Zgorzelec und gegenwärtig Vizelandrat des Landkreises Zgorzelec.

 

Herr Fiedorowicz, sie haben während Ihrer Amtszeit als Bürgermeister von Zgorzelec von 1998 bis 2006 die Bewerbung der Europastadt Görlitz/Zgorzelec als Kulturhauptstadt Europas mit getragen?

 

Ja, zusammen mit dem Oberbürgermeister von Görlitz, Herrn Prof. Dr. Rolf Karbaum. In unserer Zeit waren die deutsch-polnischen Beziehungen zwischen den beiden Stadthälften sehr intensiv und gut gewesen. Der Bewerbungsprozess hat unsere Kontakte mit der deutschen Seite sehr intensiviert, man kann sogar von „Powerkontakten” sprechen. Heutzutage treffen wir uns immer noch und sind inzwischen gute Freunde geworden. 

 

Wenn Sie jetzt hören, Zittau bewirbt sich gemeinsam mit der 3LänderRegion als Kulturhauptstadt Europas – Werden sie dies unterstützen?

 

Mit großer Freude.

 

Die Stadt Görlitz wurde in der Bewerbungsphase in Deutschland national und international bekannt. Würden Sie dasselbe von Zgorzelec sagen?

 

Erstens würde ich es nicht getrennt betrachten sondern als gemeinsame Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Zweitens sind wir seit dem in Brüssel, in Berlin und in Warszawa sowie in anderen europäischen Städten bekannt, man wusste ja vorher nicht, wo Görlitz/Zgorzelec liegt. Das kam auch durch unzählige Einladungen. Wir waren sehr oft eingeladen, zu deutsch-polnischen Events, in die Botschaften unterschiedlicher europäischer Länder. Wir wurden nach unserer Meinung gefragt. Das erlangte Prestige hat sehr bei der Förderung für unsere beiden Städte geholfen. Beispielsweise ist Dank dessen ein Projekt namens Brückenpark entstanden und im Zuge der Bewerbung wurde die Altstadtbrücke gebaut. Ich habe damals die Revitalisierung der Neißevorstadt – dem ältesten Teil von Zgorzelec – angeregt. Und ich hoffe, dass der neue Bewerbungsprozess Zittau 2025 ähnliche Effekte haben wird und dass wir 2030 auf ähnlich schöne Ergebnisse zurückverweisen können.

 

Man kann also sagen, dass der Bewerbungsprozess allein bereits den Schwung mit sich bringt, um eine positive Entwicklung auf den Weg zu bringen?

 

Aber genauso so funktioniert es, das kann ich auch als ehemaliger Offizier sagen. Ich war Befehlshaber der Einheit der Polnischen Armee von Zgorzelec, in Ujazd [Stadtteil von Zgorzelec]. Als ich dann Bürgermeister geworden bin, hat die Stadt die ehemalige Kaserne meiner Einheit gekauft, um diese neu zu bewirtschaften. Heutzutage befinden sich dort ein Gymnasium mit einem Sportkomplex, Wohnhäuser, sowie Unternehmens- und Firmenzentralen. Außerdem befindet sich in dem zweiten Kasernenkomplex im Stadtzentrum u.a. das Landratsamt, das Polizeirevier und das Finanzamt.

 

In den letzten Jahren haben sich einige Schwierigkeiten in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland abgezeichnet.

 

Für den aktuellen Bewerbungsprozess wird es auch notwendig, dass die internationalen Beziehungen wieder enger werden. Die heutige Politik braucht auf jeden Fall eine gemeinsame Verständigung. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir sind – im positiven Sinne dieses Wortes – zu einer Zusammenarbeit verdammt. Das bringt beiderseitig Vorteile, nicht nur für die Ämter, auch für unsere regionale Gesellschaft. Ich bin ein Freund der Zukunft, man soll nicht nach hinten blicken. Man soll die alten Geschichten begraben.

 

Was wünschen sie sich für die Zukunft der Region?

 

Ich möchte, dass die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen Zgorzelec und dem Landkreis Görlitz so verläuft wie während der Bewerbung der Europastadt Görlitz/Zgorzelec, damit die Bewerbung intensiver und erfolgreicher wird wie früher. Nach meinem Amtsantritt im November fand bereits ein erstes Kennenlernen- und Amtstreffen der Landratsleitung mit dem Landrat Bernd Lange statt. 

 

Zittau möchte die gesamte Region in die Bewerbung einbeziehen. Was soll bis 2025 konkret passieren? Was können wir ihres Erachtens gemeinsam auf dem Weg bringen?

 

Man kann die bisherigen Erfahrungen, die die Europastadt Görlitz/Zgorzelec in ihrem Bewerbungsprozess damals gemacht hat, aktuell nutzen. Momentan kann ich leider nicht aufzählen, welche konkreten Schritte unternommen werden sollen. Ich bin gerade dabei, mich in die Prozesse einzuarbeiten. Aber in drei, vier Monaten werde ich gern auf die Frage zurückkommen. Beim nächsten Treffen direkt im Landratsamt werden wir schon die ersten Vorschläge in Rahmen unserer Zusammenarbeit vorstellen können.

 

Wir blicken gespannt voraus.

Herr Fiedorowicz, Danke für das Gespräch und viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

3mag mluvil s novinářem Mariuszem Klonowskim a Mirosławem Fiedorowiczem, plukovníkem polské armády ve výslužbě, bývalým starostou Zgorzelce a v současné době zástupcem starosty okresu Zgorzelec.

 

Pan Fiedorowiczi, vy jste byl během svého působení ve funkci starosty Zgorzelce v letech 1998-2006 spolunositelem nominace měst Görlitz / Zgorzelec na „Evropské hlavní město kultury“?

 

Ano, společně s primátorem města Görlitz, prof. Dr. med. Rolf Karbaumem. V naší době byly německo-polské vztahy mezi oběma polovinami města velmi intenzivní a dobré. Proces nominace velice zintenzivnil naše kontakty s německou stranou, můžete dokonce mluvit o "power-kontaktech". Dnes se stále setkáváme a stali jsme se mezitím i dobrými přáteli.

 

Když teď slyšíte, že se Zittau společně s regionem Trojzemí uchází o titul „Evropské hlavního města kultury“ – podpořil byste to?

 

S velkou radostí.

 

Město Görlitz se stalo díky svému nominačnímu procesu v Německu známým na národní i mezinárodní úrovni. Řekl byste totéž o Zgorzeleci?

 

Za prvé bych se na to nedíval samostatně, ale jako na společné evropské město Görlitz/Zgorzelec. Za druhé, jsme od té doby známí nejen v Bruselu, Berlíně a ve Varšavě ale i v dalších evropských městech, předtím nikdo nevěděl, kde Görlitz/Zgorzelec leží. To přineslo i bezpočtem pozvání. Velmi často jsme byli pozváni na německo-polské akce, na velvyslanectví různých evropských zemí. Byli jsme požádáni o náš názor. Získaná prestiž významně pomohla podpoře obou našich měst. Například díky tomu byl vytvořen projekt s názvem „Brückenpark – Park mostů“ a v průběhu nominace byl postaven „Altstadtbrücke – staroměstský most“. V té době jsem inicioval myšlenku revitalizace předměstí u Nisy - nejstarší části Zgorzelce. A doufám, že i ten nový proces nominace Zittau 2025 bude mít podobný efekt a že v roce 2030 budeme moci ukázat na podobné krásné výsledky.

 

Takže můžete říci, že proces nominace už sám o sobě sebou nese impuls pro započetí cesty k dosažení pozitivního rozvoje?

 

Přesně tak to funguje, to mohu říci i jako bývalý důstojník. Byl jsem velitelem Polské armádní jednotky Zgorzelec v Ujazdu (městská část Zgorzelce). Když jsem se stal starostou, město koupilo bývalé kasárny mojí jednotky, aby s nimi nově hospodařilo. Dnes se zde nachází gymnázium se sportovním areálem, obytné budovy a také sídla podniků a firem. Stejně tak se v druhém areálu bývalých kasáren v centru města nachází mimo jiné okresní úřad, policejní stanice a daňový úřad.

 

V uplynulých letech vznikly některé problémy v přeshraniční spolupráci mezi Polskem a Německem.

 

Pro současný proces nominace bude také nutné, aby došlo k prohloubení mezinárodních vztahů. Dnešní politika rozhodně potřebuje společné porozumění. Neumím si to představit jinak. Jsme – v pozitivním slova smyslu – odsouzeni ke spolupráci. To prospívá oběma stranám nejen pro úřady, ale i pro naši regionální společnost. Jsem přítelem budoucnosti, neměli bychom se vzhlížet v minulosti.  Měli bychom pohřbít ty staré příběhy.

 

Co si přejete pro budoucnost regionu?

 

Chtěl bych, aby spolupráce mezi zemským okresem Zgorzelec a zemským okresem Görlitz probíhala tak, jako v době nominace na Evropské město Görlitz/Zgorzelec, aby ta nominace byla intenzivnější a úspěšnější než předtím. Po mém nástupu do funkce v listopadu se již konalo první setkání a úřední jednání s vedením zemského úřadu a zemským radou Berndem Langem.

 

Zittau chce do nominace o titul zahrnout celý region. Co konkrétního by se mělo stát do roku 2025? Co si myslíte, že můžeme společně uvést do pohybu?

 

V současné době je možné využít zkušenosti, které udělalo evropské město Görlitz / Zgorzelec v době své nominace. Bohužel v tuto chvíli nemohu říci, jaké konkrétní kroky by měly být podniknuty. Jsem v současné chvíli v situaci, kdy se zapojuji do procesů. Ale za tři až čtyři měsíce se rád vrátím k této otázce. Na příští schůzce, přímo na okresním úřadu, budeme již moci předložit první návrhy v rámci naší spolupráce.

 

Hledíme s očekáváním do budoucnosti.

Pan Fiedorowiczi, děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Na te tematy 3mag przeprowadził rozmowę z dziennikarzem Mariuszem Klonowskim i Mirosławem Fiedorowiczem, pułkownikiem Wojska Polskiego, byłym burmistrzem miasta Zgorzelec i obecnie zastępcą starosty powiatu zgorzeleckiego, Artura Bielińskiego.

 

Panie Fiedorowicz, podczas Pana kadencji jako burmistrz miasta Zgorzelec w latach 1998-2006 poparł Pan proces ubiegania się Görlitz i Zgorzelca o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?

 

Tak, z razem z nadburmistrzem miasta Görlitz, Panem profesorem Rolfem Karbaum. W tym czasie stosunki polsko-niemieckie pomiędzy dwoma miastami były bardzo intensywne i dobre. Proces ubiegania się o ten tytuł zintensyfikował nasze kontakty z niemiecką stroną, można nawet mówić o tzw. power kontaktach. Obecnie spotykamy się z Panem prof. Karbaum towarzysko i zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi.  


Jak Pan wie, teraz miasto Zittau będzie się starało o tytuł  Europejskiej Stolicy Kultury. Czy wsparłby Pan tą inicjatywę?

 

Z dużą przyjemnością.


Miasto Görlitz stało się bardzo znane w Niemczech i na arenie międzynarodowej dzięki kandydowaniu do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Czy to samo mógłby Pan powiedzieć o Zgorzelcu?

 

Po pierwsze nie rozpatrywałbym tego w kategorii Görlitz osobno i Zgorzelec osobno, tylko wspólnie jako Europamiasto. Po drugie byliśmy wtedy rozpoznawalni w Brukseli, Berlinie i w Warszawie jak również w innych stolicach europejskich. Wcześniej dosłownie nie wiedziano, gdzie leży Görlitz/Zgorzelec. Pojawiły się liczne zaproszenia. Byliśmy często zapraszani na uroczystości i spotkania polsko - niemieckie oraz do ambasad różnych krajów europejskich. Pytano nas o zdanie. Uzyskany prestiż pomógł bardzo przy pozyskiwaniu dotacji dla obu miast. Na przykład dzięki temu powstał projekt Park Mostów i w trakcie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) została sfinalizowana budowa Mostu Staromiejskiego. Zainicjowałem wtedy rewitalizację Przedmieścia Nyskiego – najstarszej części miasta Zgorzelec. Mam nadzieję, że kandydowanie do tytułu ESK Zittau 2025 przyniesie podobne efekty i że w roku 2030 będziemy mogli wskazać podobne wspaniałe sukcesy dla powiatu i miasta Zittau.


Można zatem powiedzieć, że samo kandydowanie do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury ożywia kontakty i inicjuje tym samym pozytywny rozwój?

 

Ależ tak to właśnie funkcjonuje, stwierdzam to z pewnością również jako były oficer. Byłem dowódcą w jednostce Wojska Polskiego w Zgorzelcu, na Ujeździe. Jak objąłem urząd burmistrza, miasto kupiło teren byłych koszar mojej jednostki, by je na nowo zagospodarować. Aktualnie znajduje się tam gimnazjum z kompleksem sportowym, budynki mieszkalne oraz siedziby przedsiębiorstw i firm prywatnych. Ponadto w drugim kompleksie koszarowym w centrum miasta mieści się  między innymi siedziba starostwa, komisariat policji i urząd skarbowy.


W ostatnich latach pojawiło się trochę trudności we współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami?


Dla aktualnego procesu ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest konieczne, by stosunki międzynarodowe znów się zawęziły. Obecna polityka potrzebuje w każdym przypadku wzajemnego zrozumienia. Nie mogę sobie tego inaczej wyobrazić. Jesteśmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu skazani na współpracę. To przynosi wzajemne korzyści, nie tylko dla urzędów ale też dla lokalnej społeczności. Jestem przyjacielem przyszłości, nie powinno rozpamiętywać się przeszłość i rozgrzebywać stare historie.


Czego życzyłby Pan w przyszłości dla regionu?


Chciałbym, żeby współpraca pomiędzy powiatem Zgorzelec i powiatem Görlitz przebiegała tak jak podczas kandydowania Europamiasta Görlitz/Zgorzelec do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, tak by aktualny proces stał się równie intensywny i owocny jak wcześniej. Po objęciu przeze mnie urzędu wicestarosty miało miejsce w listopadzie pierwsze spotkanie kierownictwa Starostwa o charakterze zapoznawczo-urzędowym  ze starostą niemieckim Panem Bernd Lange.


Miasto Zittau chce w procesie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury uwzględnić cały region. Co powinno się konkretnie wydarzyć do 2025 roku? Co powinniśmy według Pana wspólnie wprowadzić w życie?

 

Można wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, które zebraliśmy przy naszym procesie ubiegania się o tytuł ESK. Obecnie nie mogę niestety konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, jakie powinniśmy podjąć kroki. Jestem w trakcie wdrażania się w obecne tematy i procesy. Ale za trzy, cztery miesiące odpowiem z chęcią na te pytanie. Przy następnym spotkaniu w starostwie przedstawimy już pierwsze propozycje w ramach naszej współpracy.

 

Patrzymy z ciekawością w przyszłość.

Panie Fiedorowicz, dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w Pana pracy.