Seit 2006 treffen wir uns mit Freunden aus Böhmen, Polen und Deutschland am Dreiländerpunkt und schicken unsere Neujahrsgrüße zum Meer nach Norden, und hoffen, dass sie dort ankommen. Einmal war es erfolgreich. Und in diesem Jahr war es eine Expresspost. Eine Reisegruppe Touristen von Rügen kam in die Dreiländerregion ... . Es ist bestätigt, die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Wunder.

Už od roku 2006 se s přáteli z Čech, Polska a Německa potkáváme na Trojzemí a po vodě posíláme novoroční pozdravy k moři na severu a doufáme, že dorazí. Jednou se už povedlo. A letos to byla přímo expresní pošta. Na Trojzemí přijel zájezd turistů z Rügenu...... Je to potvrzeno - Čas vánoční je čas zázraků.

Od 2006 roku spotykamy się z przyjaciółmi z Czech, Polski i Niemiec na trójstyku granic i wysyłamy życzenia noworoczne nad morze na północy z nadzieją, że tam dotrą. Kiedyś już to się  udało. W tym roku była to przesyłka ekspresowa. Grupa turystów z Rugii przybyła w regiony trójstyku ...  Potwierdziło się, okres świąt Bożego Narodzenia to czas cudów.